Lời bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Tác giả: Khuyết danh

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thề kiên quyết trả thù nhà.
Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính em Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giọng nói. Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi. Ngày ngày chúng cháu ước mong, mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người. Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính em Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính em Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.


Xem tiếp lời bài hát khác:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích