Lời bài hát: Lý Thiên Thai

Tác giả: Khuyết danh

(Dân ca Quảng Nam)


Không đi thì nhớ thì thương
Đi thì lại mắc cái mương, cái cầu
Không đi thì thảm thì sầu
Đi thì lại mắc cái cầu, cái mương

Muốn muốn đi cầu cầu ván
cầu cầu ván ta nghĩ nó đóng đinh
Kia kia cầu cầu tre, lắt lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Ô li long long...
Kìa là...
cầu ván, cầu ván ta nghĩ nó đóng đinh
cầu tre á tre tình là lắt lẻo
cầu tre á tre tình là lắt lẻo
ta nghĩ nó gập ghềnh a ì a gập ghềnh khó đi

Xem lên hòn núi, hòn núi ta nghĩ nó thiên thai
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
ta nghĩ nó ăn xoài, a ì a ăn xoài chín cây

Muốn đi cầu ván, cầu ván ta nghĩ nó đóng đinh
cầu tre á tre tình là lắt lẻo
cầu tre á tre tình là lắt lẻo
ta nghĩ nó gập ghềnh, a ì a gập ghềnh khó đi

Xem lên hòn núi, hòn núi ta nghĩ nó thiên thai
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
ta nghĩ nó ăn xoài, a ì a ăn xoài chín cây

thấy đôi á đôi con chim chiền chiện
ta nghĩ nó ăn xoài, ăn xoài chín cây.


Xem tiếp lời bài hát khác:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích