Lời bài hát: Con cóc

Tác giả: Khuyết danh

Con cóc í i che dù
Con cóc í i che dù
Cơn lốc í i thổi đi
Cơn lốc í i thổi đi
Cóc ngồi cóc khóc
Hu hụ hù hu

Con cóc í i tìm dù
Con cóc í i tìm dù
Cơn lốc í i lặng đi
Cơn lốc í i lặng đi
Che dù mưa nắng
Cóc nhảy về hang


Xem tiếp lời bài hát khác:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích